Phần mềm quản lý đào tạo

Chủ đầu tư: ...........................
Thời gian thực hiện: 7/1/2016
Tình trạng hoàn thành: Đã hoàn thành

Thời gian thực hiện: 7/1/2016
Tình trạng hoàn thành: Đã hoàn thành

Phần mềm quản lý đào tạo Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính - Bộ Tài chính cung cấp công cụ và phương pháp hữu hiệu, đáp ứng yêu cầu quản lý đặt ra cũng như hỗ trợ học viên, giảng viên, lãnh đạo nhà trường trong việc khai thác thông tin, giúp giải quyết mọi khó khăn của yêu cầu quản lý đào tạo, trở thành kênh truyền tải thông tin giữa các bộ phận và sinh viên, rút ngắn thời gian và tiết kiệm công sức giải quyết. Xây dựng phần mềm thay thế công tác quản lý thủ công (bán thủ công) hiện tại đáp ứng nhu cầu đào tạo ngày càng phát triển cả về chất và lượng của trường.

Với kinh nghiệm triển khai cho các trường đại học và cao đẳng trong nước, chúng tôi tin rằng phần mềm quản lý đào tạo sẽ đáp ứng nhu cầu và giải quyết các khó khăn trong việc quản lý các nghiệp vụ đào tạo. Hãy để trường học của bạn trở nên hiện đại và giảm thiểu nguồn nhân lực không cần thiết với các chức năng mà hệ thống quản lý đào tạo mang lại.

                             

Đối với đội ngũ lãnh đạo

Giúp đội ngũ lãnh đạo trường thực hiện quản lý các kế hoạch khung và lập kế hoạch cho chương trình đào tạo của trường theo từng loại hình đào tạo, từng nhu cầu đào tạo riêng biệt, nhờ đó tăng khă năng quản lý tập trung, tối ưu hóa các nguồn lực. Dựa vào phần mềm hiện đại, người lãnh đạo có thể theo dõi hoạt động quản lý của các cán bộ quản lý cấp dưới, theo dõi tình hình học tập của học viên, tình trạng các khóa học, từ đó có thể chủ động can thiệp kịp thời vào quá trình quản lý

Các thống kê báo cáo nhanh và chính xác giúp hỗ trợ ra quyết định hiệu quả, tiết kiệm thời gian.

Các thông tin đưa ra công khai, minh bạch và nhanh chóng; chế độ phân quyền hiệu quả của phần mềm bảo đảm sự bảo mật và an toàn thông tin; dễ dàng trao đổi hợp tác với các đối tác liên kết.

Đối với cán bộ, giảng viên

Phần mềm quản lý đào tạo hỗ trợ theo dõi hồ sơ thông tin cá nhân, quản lý tập trung, các thay đổi đều được xác định kịp thời. Người dùng có thể truy cập từ xa, ứng dụng phần mềm theo dõi thông tin về các quyết định, các khóa học, lương,... Từ đó, xử lý công việc một cách khoa học, tăng cường khả năng trao đổi, hợp tác.

Đối với học viên

Trước xu thế hội nhập, yêu cầu thông tin đòi hỏi tính chính xác và nhạy bén cao, việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp học viên tăng cường khả năng trao đổi cũng như thu thập các thông tin liên quan đến chương trình học, kiến thức bổ trợ, các hoạt động tập thể... Các học viên của trường hầu như đều là cán bộ tài chính, có kiến thức nền tảng, áp dụng công nghệ mới sẽ giảm tối đa thời gian cho học viên khi cần trao đổi trực tiếp với nhà trường. Các thông tin về khóa học, quá trình học tập, bảng điểm... học viên đều dễ dàng theo dõi được, tạo tâm lý chủ động trong việc học tập cho học viên.